Hanthanata Payana Sanda Lyrics in Sinhala- Amarasiri Peiris

 Hanthanata Payana Sanda Lyrics in Sinhala- Amarasiri Peiris - Lyrics Mania


Hanthanata Payana Sanda Lyrics
Hanthanata Payana Sanda Lyrics

Hanthanata Payana Sanda Lyrics Video in Sinhala- Amarasiri PeirisHanthanata Payana Sanda Lyrics in Sinhala- Amarasiri Peiris


හන්තානට පායන හඳ
ලස්සනයිද කියන්න
මා නොදකින ඒ පුර හඳ
ඔබට හෑකිය දකින්න
හන්තානට පායන හඳ
ලස්සනයිද කියන්න
මා නොදකින ඒ පුර හඳ
ඔබට හෑකිය දකින්න

---------piumi=========

අඳුරු වලා වහිනා කල
සරසවි බිම තෙමන්න
අඳුරු වලා වහිනා කල
සරසවි බිම තෙමන්න
කුඩේ යටින් ඔබ යන කල
එපා තනිය දෑනෙන්න

---------piumi=========

ලතා මඬුලු අත වනාවි
එපා අහක බලන්න
ලතා මඬුලු අත වනාවි
එපා අහක බලන්න
මා ගෑන මතකය ගුලි කර
මහවෑලියට දමන්න

හන්තානට පායන හඳ
ලස්සනයිද කියන්න
මා නොදකින ඒ පුර හඳ
ඔබට හෑකිය දකින්න
හන්තානට පායන හඳ
ලස්සනයිද කියන්න
මා නොදකින ඒ පුර හඳ
ඔබට හෑකිය දකින්න------

Post a Comment

Previous Post Next Post
close