හීනයක් වගේ - Heenayak Wage Song Lyrics in Sinhala and English

හීනයක් වගේ - Heenayak Wage Song Lyrics in Sinhala and English - Lyrics Mania


හීනයක් වගේ - Heenayak Wage Song Lyrics in Sinhala and English - Lyrics Mania
හීනයක් වගේ - Heenayak Wage Song Lyrics in Sinhala and English

Song Credit

Lyrics: Heenayak Wage

Surendra Perera



හීනයක් වගේ - Heenayak Wage Song Lyrics in Sinhala and English


thaamath muna gehune nethath

deas deka obe

hithata hithak lanveela kalpayak wage

denena tharam laga nethi paaluwa

ananthaya wage

thaamath obe hamuveemath mata

heenayak wage

thaamath obe hamuveemath mata

heenayak wage.....


me pirimi ralu papuwe gesman pawa

oya hithata kaawedila sihinen pawa

durin inna bea mata nam enna pana mage

thaamath obe hamuveemath mata

heenayak wage....


hith podiye thaniwechcha pem adhona

pawasanna thani erala thurulata wela

durin inna bea mata nam enna pana mage

thaamath obe hamuveemath mata

heenayak wage....


thaamath muna gehune nethath

deas deka obe

hithata hithak lanveela kalpayak wage

denena tharam laga nethi paaluwa

ananthaya wage

thaamath obe hamuveemath mata

heenayak wage

thaamath obe hamuveemath mata

heenayak wage.....


If you find any mistake in හීනයක් වගේ - Heenayak Wage Song Lyrics in Sinhala and English - Lyrics Mania.Then please Comment below.We will soon try to improve it. We also upload more Sinhala Song Lyrics.Thanxx for visiting lyrics mania site.

Post a Comment

Previous Post Next Post
close