Ikaw At Ako Lyrics Videos Download - English Song Lyrics

Ikaw At Ako Lyrics Videos Download - English Song Lyrics


Download Ikaw At Ako Lyrics Videos


They say, one day, it will come

Sabi nila, balang araw, darating


Your only request

Ang iyong tanging hinihiling


And when my prayer came

At noong dumating ang aking panalangin


Is no longer concealed

Ay hindi na maikubli

The hope I found in your eyes

Ang pag-asang nahanap ko sa 'yong mga mata


And I fear you will be lost

At ang takot kong sakali mang ika'y mawawala

And now, there you are

At ngayon, nandiyan ka na


'I can't explain how I feel

'Di mapaliwanag ang nadarama


I am ready for eternity

Handa ako sa walang hanggan


You will not be disappointed, you will not be hurt

'Di paaasahin, 'di ka sasaktan

From then until now

Mula noon hanggang ngayon


You and I

Ikaw at ako

And I finally found that too

At sa wakas ay nahanap ko na rin


My only request

Ang aking tanging hinihiling


I promise you that you will come first

Pangako sa 'yo na ika'y uunahin


And there is no denying it

At hindi naitatanggi

The destiny I found in your love

Ang tadhanang nahanap ko sa 'yong pagmamahal


What causes our love to last

Ang dudulot sa pag-ibig natin na magtatagal

And now, there you are

At ngayon, nandiyan ka na


'I can't explain how I feel

'Di mapaliwanag ang nadarama


I am ready for eternity

Handa ako sa walang hanggan


You will not be disappointed, you will not be hurt

'Di paaasahin, 'di ka sasaktan

From then until now

Mula noon hanggang ngayon


You and I

Ikaw at ako

And now, here it is

At ngayon, nandito na


Always hold your hands

Palaging hahawakan iyong mga kamay


'You are no longer alone

'Di ka na mag-iisa


In hardship and comfort you will be loved

Sa hirap at ginhawa ay iibigin ka

From then until now

Mula noon hanggang ngayon


From now until the end

Mula ngayon hanggang dulo


You and I

Ikaw at ako

Post a Comment

Previous Post Next Post
close