Lilim lyrics (In Your Shelter) - Victory Worship

 Lilim lyrics (In Your Shelter) - Victory Worship - Filipino Song Lyrics


Lilim lyrics (In Your Shelter) - Victory Worship - Lyrics Mania


Panginoon, ang nais ko
Kagandahan Mo ay pagmasdan
Ang pag-ibig Mo, sa 'ki'y tugon
Kailanma'y 'di pababayaan
Sa 'Yo lamang matatagpuan
Sa 'Yo lamang
Mananatili sa Iyong lilim
At sasambahin Ka sa dakong lihim
Mananatili sa Iyong lilim
Nang masumpungan Ka sa dakong lihim
Panginoon, ang ngalan Mo
Ay kalinga at sandigan ko
'Di magbabago, pangako Mo
Salita Mo'y panghahawakan
Sa 'Yo lamang matatagpuan
Sa 'Yo lamang
Mananatili sa Iyong lilim
At sasambahin Ka sa dakong lihim
Mananatili sa Iyong lilim
Nang masumpungan Ka sa dakong lihim
Mananatili sa Iyong lilim
At sasambahin Ka sa dakong lihim
Mananatili sa Iyong lilim
Nang masumpungan Ka sa dakong lihim
Ang pagpuri ko ay tanging sa 'Yo
Sa 'Yo lamang iniaalay
Oh, Panginoon ang puso ko'y
Sa 'Yo magpakailanman
Ang pagpuri ko ay tanging sa 'Yo
Sa 'Yo lamang iniaalay
Oh, Panginoon ang puso ko
Sa 'Yo magpakailanman
Mananatili sa Iyong lilim
At sasambahin Ka sa dakong lihim
Mananatili sa Iyong lilim
Nang masumpungan Ka sa dakong lihim
Mananatili sa Iyong lilim
At sasambahin Ka sa dakong lihim
Mananatili sa Iyong lilim
Nang masumpungan Ka sa dakong lihim
Wohh, hooh, hooh

Post a Comment

Previous Post Next Post
close