රැව්වත් දෑසින් - Rawwath Dasin Song Lyrics in Sinhala Song Lyrics

රැව්වත් දෑසින් - Rawwath Dasin Song Lyrics in Sinhala Song Lyrics

රැව්වත් දෑසින් - Rawwath Dasin Song Lyrics in Sinhala Song Lyrics
රැව්වත් දෑසින් - Rawwath Dasin Song Lyrics in Sinhala Song Lyrics


Song Credit of රැව්වත් දෑසින් - Rawwath Dasin Song Lyrics

ghfgh


රැව්වත් දෑසින් - Rawwath Dasin Song Lyrics in Sinhala Song Lyrics


රැව්වත් දෑසින් එක හෙලින් 

දැනුනා නුඹේ ආදර වදන් 

මට සිහිවේ 

ඔබේ ගුණ කඳ මං ගයමි දැන් 

මගේ ආලෝකය නුඹ සෑම කල් 

ඔබ වන්දේ 


තේරෙන් නෑ මේක පටන් ගන්න තැන 

මට මගේම හීනෙක තනිවෙන්නට 

වරම් නෑ මේක ඇදන් යන්න කමක් නෑ 

මට විදිහක් නෑ මේක කියන්න

මේකයි මං ආස විදිහ නුඹේ ගුණ වයන්න 

මගේ ආදරේ තරම කියන්න කියන් 

ඔබේ සවන් යොමන් 

ඔබෙ අකීකරු දෝනිගේ කතාව අහන්න 


එනකන් මග බලන් හිටිය අපි වරු ගණන් දින ගණන් 

ඔබ නැති මෙසේ කෑවත් නෑ බඩ පිරුණේ නෑ 

ඔබ දකිනකන් ගෙට වඩිනකන් 

පියතුමනි අපිට පද හැදුවා බේගල් තැනුවා 

ඔබ ළඟ නැති හින්දා අපි වින්දා මව නින්දා 

වින්දා මම ඒ දෙස බලන් රහසින් ඉකි බින්දා 


කළුවර රෑ තනි කෙරුවට ඔබයි පිය රජින්දා 

උතුරත් දකුණත් යා කල බල සෙන් නිරින්දා 

අපි දුක් වින්දට දිවා රෑ නුඹ රට රැකුවා 

වඳින්නේ දෑත් මුදුන් කොට නුඹයි මගේ විරුවා 


තිබුන් නෑ හරි ළමා කාලයක් 

තිබුනෙම ගැහෙනා නිහඬ බාවයක් 

රටින් රටට පිය මනින කාලයක් 

එකට කෑවෙ නෑ සැහෙන කාලයක් 

එන්නෙපා පාසල් කියපු රාවයක් 

ගොදුරක් වෙයි අපි උඹ නිසා 

රැව් දෙයි ඒ වදන් කන් පුරවලා 


වෙඩි නොවදින වවුනියාව 

මතකද නංගිගේ හුරතල් හිනාව 

මට තාම මතකයි ඔබ ගාව සුවඳයි 

හැම රෑම හඬවයි 

අම්මේ තාත්තා කෝ 


ගණ කැලයක තනිවෙලා 

නුඹ වදිනවා යුද දිවි පසෙකලා 

ඒ බව මගේ හිත දැනං හිටි නිසා 

හැම දින නුඹ හට ආදරේ කළා


රැව්වත් දෑසින්...


If you find any mistake in  රැව්වත් දෑසින් - Rawwath Dasin Song Lyrics in Sinhala Song Lyrics.Then please comment below we will soon try to improve it.Thanxxx For Visiting Lyrics Mania Site.

Post a Comment

Previous Post Next Post
close